LenaBox rezana slama za krmo in nastilj

Lenabox – Slama je popolnoma naraven proizvod. Kot vhodno surovino uporabljamo kakovostno pšenično slamo, ki jo pridobimo na poljih na obronkih Panonske nižine. Na sodobni proizvodni liniji slamo sprva zmeljemo in narežemo na kratke delce. V primerjavi z običajno slamo, ki vpija vlago samo ob koncih oz. prelomih, pri rezanju dosežemo, da slama vpija vlago po celotni dolžini. Povečana vpojnost slame omogoča boljšo vezavo gnojevke, kar posledično pomeni količinsko manj nastilja, zaradi boljše vezave amonijaka se bistveno zmanjšajo vonjave v hlevu.

V nadaljnjem postopku se slamo odpraši, da dobimo čisto slamo brez nečistoč. Zmanjšanje količine prahu v hlevu bistveno pripomore k izboljšanemu zdravju živali. Tako predelano slamo zapakiramo v 20 kg bale dimenzij 80 x 40 x 27 cm.

Bale se zalagajo na paleto ter se dodatno zaščitijo pred vremenskimi vplivi. Na paleti je zloženih 12, 24, ali 27 kom bal. Priporočamo da se slama hrani v suhem prostoru brez izpostavljanja direktnemu soncu. Slamo Lenabox se da dobiti v boljše založenih prodajalnah. V primeru, da slame Lenabox v vaši okolici ne najdete, vas prosimo, da nas kontaktirate.

Za področje Slovenije, Hrvaške in dela Avstrije organiziramo tudi dostavo direktno na dom. Minimalna naročena količina slame Lenabox v primeru dostave je 1 paleta (24 kom). Pripravili smo posebno pakiranje za manjše porabnike. V polovičnih balah se nahaja 8 kg slame, za lažje rokovanje so bale opremljene s priročnim držalom.

Zakaj uporabljati slamo Lenabox namesto običajne slame?

Popolnoma naraven proizvod
- Proizvedeno iz kakovostne pšenične slame

Za boljše zdravje živali
- Uporaba narezane in odprašene slame izboljša bivalne razmere v hlevu

Večja vpojnost vlage
- S posebnim rezanjem dosežemo, da slama vpija vlago po celotni dolžini

Zmanjšana količina nastilja
- Zaradi boljše vpojnosti, v primerjavi z običajno slamo se bistveno zmanjša količina slame, ki jo potrebujemo za nastilj

Zmanjšanje vonjav
- Boljša vpojnost pomeni boljšo vezavo amoniaka, zaradi česar se bistveno zmanjšajo vonjave v hlevu

Povečuje prebavljivost
- Slama je nosilec strukturne surove vlaknine in ugodno vpliva na proces prežvekovanja

Enostavno odlaganje
- Slama Lenabox se odlaga na njivske površine in razpada hitreje od običajne slame in ostalih oblik nastilja

beli-konj-1

Prednosti posebno narezane in odprašene slame Lenabox pred običajno slamo so precejšnje. Povečana vpojnost slame omogoča boljšo vezavo gnojevke, kar posledično pomeni količinsko manj nastilja, zaradi boljše vezave amonijaka se bistveno zmanjšajo vonjave v hlevu. V primerjavi z običajno slamo, ki vpija vlago samo ob koncih oz. prelomih pri rezanju dosežemo, da slama vpija vlago po celotni dolžini. Boljša vpojnost vpliva na manjšo potrebno količino nastilja, kar posledično pomeni manjše potrebe po skladiščnih kapacitetah za nastilj.

Uporaba rezane slame ima prednost pred ostalimi oblikami nastilja. Kot nastilj so popularni lesni  oblanci in žagovina, ki pa povzročata težavo pri odlaganju. Pretirano odlaganje nastilja, ki vsebuje lesne komponente na njivske površine lahko srednjeročno pripelje do zakisanja zemlje. Obstaja velika verjetnost, da tovrstnega nastilja v bodoče več ne bo mogoče odlagati na njive, temveč bo potrebno poskrbeti za odvoz odpadkov. Tovrstnih težav v primeru rezane slame ni, saj rezana slama razpade še hitreje kot običajna.

Kot nastilj slamo Lenabox uporabljamo predvsem v konjereji, reji perutnine in prašičereji.

Pri uporabi kot nastilj za konje na boks (velikosti 8 – 12 m2) uporabimo 2 -3 bale slame Lenabox. Iz boksa dnevno odstranimo iztrebke ter nadomestimo odstranjeno količino slame. V povprečju tedensko dodajamo 1 – 2 bali. Enkrat mesečno priporočamo zamenjavo celotnega nastilja.

Uporaba slame Lenabox kot nastilja pripomore k izboljšanju bivalnih razmer v hlevu saj imamo hlev vedno čist in urejen. Slama Lenabox se ne praši kar pozitivno vpliva na zdravje živali.

rjavi-konj-1