Splošni pogoji poslovanja

Splošno

Prodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Prodajalec zagotavlja, da nikoli in na noben način ne bo zlorabil osebnih podatkov, razkritih preko spletne strani. Z oddajo naročila, spletnega obrazca ali strinjanjem, da vas obveščamo o novostih, se strinjate da prodajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki, elektronskim naslovom in telefonsko številko za neomejeno časovno obdobje.

Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanje o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Boštjan Kosec s.p. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Boštjan Kosec s.p.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Odjava

Uporabnik lahko prekliče svojo prijavo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta zahteva z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@za-konje.com.

Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke uporabnika