Vsi si želimo čimboljše pogoje za bivanje naših konj, vendar nas je večina omejena s finančnimi sredstvi. Sedaj obstaja možnost, da hlev in bokse za vaše konje zgradite ali  obnovite tudi s sredstvi EU.

Evropska komisija je 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP (Program razvoja podeželja) 2014–2020 za Slovenijo, ki ji zagotavlja 838 milijonov evrov iz proračuna EU. Kar nekaj tega denarja je namenjenega za podukrep M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. 10. junija letos je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo razpis za naložbe v  kmetijska gospodarstva v vrednosti 40 milijonov evrov.

V prilogi 4 razpisne dokumentacije najdemo med upravičenimi stroški tudi sredstva za izgradnjo hlevov za konje (glej stran 25) .  Priloga 4 – upravičeni stroški

Vlagatelji so lahko nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG, opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so v letu 2016 oddali zbirno vlogo. Razpis je razdeljen na 3 sklope: majhne naložbe (do 15.000 €),  fizične osebe in pravne osebe.

Razpisno dokumentacijo je treba oddati do 7. 9. 2016 do 24.00.

Naložbe v hleve in pripadajočo opremo za konje spadajo v poglavje 1.1.8 REJA KONJ, ki ima 2 podpoglavji:
• 1.1.8.1 HLEVI ZA REJO ŠPORTNIH KONJ,
• 1.1.8.2 HLEVI ZA REJO KONJ ZA PRIREJO MESA

Glede na tip naložbe razpis dopušča 3 različne vrste investicij v hleve za rejo konj:

• novogradnja hlevov za rejo konj;
• rekonstrukcija hlevov za rejo konj;
• investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo konj.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški pro gradnji ali obnovi hleva za konje

* Oprema za uhlevitev športnih konj: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste zavese in podobno),
obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, tuš, solarij, boks za nego kopit in podobno) ter druga oprema.
** Oprema za uhlevitev konj za prirejo mesa: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego kopit in podobno) ter druga oprema.
*** Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje), napajalniki (avtomatski sistem za napajanje, sistemi z ogrevanjem ali brez in podobno) ter druga oprema.

Oprema za pralnice in solarije je tudi opravičljivi strošek.

Oprema za pralnice in solarije je tudi opravičljivi strošek.

Pri novogradnji, rekonstrukciji ali investicijskem vzdrževanju hleva za konje moramo ob prijavi na razpis priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje za novogradnjo ali rekonstrukcijo se mora glasiti na vlagatelja.

Gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt se pridobi po skrajšanem postopku na domači EU in projektno dokumentacijo si lahko izdelate sami. Obrazec najdete tukaj. Lahko pa nam pošljete vašo idejno zasnovo na mail: info@za-konje.com in vam bomo osnovne računalniške skice hleva za nezahtevno gradbeno dovoljenje pripravili brezplačno.

Hlev do 100 m2 lahko zgradite tudi na kmetijskem zemljišču, če prostorski akti v vaši občini to omogočajo.

Hlev do 100 m2 lahko zgradite tudi na kmetijskem zemljišču, če prostorski akti v vaši občini to omogočajo.

V primeru novogradnje ali rekonstrukcije v manj zahteven objekt – hlev nad 100 m2 – je potrebno ob zaključku naložbe skupaj z zahtevkom za izplačilo priložiti tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. V tem primeru potrebujete komplet PGD projekt ( projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), ki vam ga mora izdelati pooblaščeni arhitekt ali inženir.

Idejna zasnova za manj zahteven objekt - hlev nad 100m2. Avtorji: www.birobiro.si

Idejna zasnova za manj zahteven objekt – hlev nad 100 m2. Avtorji: www.birobiro.si

Pri stroških novogradnje ali rekonstrukcije za preproste in nezahtevne objekte in pri investicijskem vzdrževanju pri vseh vrstah objektov lahko vlagatelj uveljavlja tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela, vendar največ v višini 40 % vrednosti investicije in v količini 1800 delovnih ur na polno zaposleno osebo na kmetiji – PDM.
Možen je tudi prispevek v naravi v obliki lastnega lesa. Pri tem je pogoj izdana odločba o poseku s strani ZGS.

Vrednost nepovratnih sredstev je odvisna od pogojev, ki jih kmetija izpolnjuje. Osnovno sofinanciranje po razpisu znaša 30 %, višje sofinanciranje pa je možno z naslednjimi kombinacijami, vendar do največ 50 %:
• 5 % – naložba se nahaja v območju OMD,
• 5 % – kmetija je vključena v ukrepe EKO ali KOPOP,
• 10 % – za naložbe socialnih podjetij,
• 10 % – naložba se nahaja na problemskem območju (47 občin)****,
• 15 % – za kolektivne naložbe,
• 20 % – za naložbe mladih kmetov.

**** seznam 47 občin iz problemskega območja

Bohinj Hrastnik Ljubno Podlehnik Sevnica Vuzenica
Bovec Idrija Lovrenc na Pohorju Podvelka Solčava Zagorje ob Savi
Brda Jesenice Luče Radeče Šentilj Zreče
Cerkno Jezersko Makole Ravne na Koroškem Tolmin Železniki
Črna na Koroškem Kanal Mežica Ribnica na Pohorju Trbovlje Žetale
Dravograd Kobarid Mislinja Rogaška Slatina Tržič Žiri
Gorje Kozje Mozirje Rogatec Velenje
Gornji Grad Laško Muta Selnica ob Dravi Vitanje

Slovenska zakonodaja in ZGO (Zakon o graditvi objektov) omogočata gradnjo pomožnih kmetijskih objektov tudi na kmetijskih zemljiščih. Za stavbe – hleve do velikosti 100,00 m2 je potrebno pridobiti samo gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku, kar načeloma traja cca 30 dni.

Za hitro primerjavo smo naredili kratek izračun upravičenih stroškov in nepovratnih sredstev za novogradnjo hleva za športne konje (nezahteven objekt) velikosti 100,00 m2.

Hlev za športne konje Nezahteven objekt 100,00 m2 – 6 konj
GOI dela 37.645,00 €
Oprema za uhlevitev 13.148,64 €
Oprema za krmljenje 944,76 €
Skupaj investicija 51.738,40 €
EU sredstva – 30 % 15.521,52 €
EU sredstva – 50 % 25.869,20 €

Za večje hleve, rekonstrukcije in investicijska vzdrževanja pa vam priporočamo, da si poiščete pomoč na KGZS ali pri strokovnjakih, ki imajo izkušnje s takšnimi projekti.

Za izgradnjo hleva za športne konje na kmetijskem zemljišču je možno pridobiti sredstva EU v višini tudi do 25.869,20 €.

V članku smo predstavili samo osnovne zahteve in smernice aktualnega razpisa MKGP, ki se dotikajo hlevov za konje. Celotni pogoji in razpis so objavljeni na spletni strani MKGP,  kjer lahko preverite še vse druge pogoje in droben tisk.

Članek je informativne narave z našo željo, da omogočimo konjem čim boljše pogoje za bivanje tudi s pomočjo sredstev EU.

Razpis je še posebej ugoden za mlade kmete in mlade prevzemnike, zato naj se mladi kmetje čimprej oglasijo pri svojem svetovalcu ali strokovnjaku za razpise EU.

Boštjan Kosec, univ. dipl. gosp. inž. grad. – bostjan.kosec@gmail.com
Robert Kaisersberger – robert.kaisersberger@2km.si