Idejna zasnova rekonstrukcije hleva v državni kobilarni Đakovo.

Kobilarna Đakovo ima na glavnem dvorišču dotrajan hlev, ki je potreben obnove in kazi podobo celotne kobilarne. Hlev se nahaja v neposredni bližini nove pokrite jahalnice.

R4

Jahalnica ima veliko stekleno steno, ki sedaj nudi “čudovit” pogled na gnojišče. Z našo rešitvijo se gnojišče zakrije z novim hlevom, ki v pritličju nudi velike bokse za konje in v nadstropju bivalne enote za turiste, ki imajo edinstveno priliko bivanja v neposredni bližini snežno belih lipicancev.

Idejna zasnova zraven postavitve v prostor vsebuje tudi vse osnovne skice iz katerih so razvidne dimenzije in funkcionalnost načrtovanega objekta. Načrte idejne zasnove si lahko pogledate v PDF dokumentu Boksi v kobilarni Đakovo.

Na koncu smo izdelali tudi podrobno vizualizacijo novega hleva, ki omogoča pogled iz različnih kotov.

Idejna zasnova za manj zahteven objekt - hlev nad 100m2.

Idejna zasnova za manj zahteven objekt – hlev nad 100m2.

Idejna zasnova je avtorsko delo podjetja Biro biro d.o.o. – www.birobiro.si

Projektna ekipa:
Tehnološko načrtovanje: Ema Prokeš, univ. dipl. inž. zoot. – Emaprokes@gmail.com
Arhitekturno oblikovanje in vizualizacije: Uroš Rošker, univ.dipl.inž.arh. –  uros.rosker@birobiro.si
Nosilna konstrukcija: Boštjan Kosec, univ. dipl. gosp. inž. grad. – bostjan.kosec@gmail.com