Na pedagoško raziskovalnem centru za konjerejo Krumperk smo v sodelovanju s podjetjem BELMONDO, v okviru dveh magistrskih nalog zastavili primerjalni poizkus, pri katerem zasledujemo razlike med sistemom nizkega nastilja in sistem gum z minimalnim nastiljem. Pri tem nas poleg etnološkega vidika in morebitnega vpliva na kopita, zanima tudi ekonomski vidik oskrbe konj, kot tudi donosnost takšne investicije.

O rezultatih in ugotovitvah vas bomo redno obveščali.